Opgelet! Uw huidige locatie komt niet overeen met het gekozen land.
Wenst u het gekozen land te veranderen?

Attention! Votre localisation ne correspond pas au pays choisi.
Désirez-vous changer le pays sélectionné ?
Achtung! Ihre Ortsangabe passt nicht zum gewählten Land.
Möchten Sie ein anderes Land wählen?

Attention! Your location does not correspond with the chosen country.
Do you wish to change your country?
Attention! Your location does not correspond with the chosen country.
Do you wish to change your country?

Select your location and language:

Aanmelden

: :


Nog geen wachtwoord?

Metagenics Belgium BVBA

Wettelijke informatie

Privacybeleid onlineregistratie: via het registratiescherm kunt u zich online aanmelden. Een aantal vragen zijn optioneel en hoeven niet ingevuld te worden, dit is duidelijk aangegeven. Alle door u ingevulde gegevens worden opgenomen in de database van www.metagenics.eu . Hierop gelden privacyvoorwaarden en wij zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonsgegevens die u hierbij verstrekt, worden opgenomen in de bestanden van Metagenics Belgium bvba, E. Vlietinckstraat 20, BE-8400 Oostende. Deze gegevens worden door Metagenics verwerkt in het kader van de klantenadministratie, marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze producten en diensten. U beschikt over een inzage- en correctierecht en ook over het recht om u te laten schrappen uit het bestand. Dit zal op uw eerste verzoek onmiddellijk gebeuren.
Indien u geen informatie- en promotiecampagnes wenst te ontvangen kan u ons dit meedelen via mail (unsubscribe@metagenics.eu) of per brief.