Opgelet! Uw huidige locatie komt niet overeen met het gekozen land.
Wenst u het gekozen land te veranderen?

Attention! Votre localisation ne correspond pas au pays choisi.
Désirez-vous changer le pays sélectionné ?
Achtung! Ihre Ortsangabe passt nicht zum gewählten Land.
Möchten Sie ein anderes Land wählen?

Attention! Your location does not correspond with the chosen country.
Do you wish to change your country?
Attention! Your location does not correspond with the chosen country.
Do you wish to change your country?

Select your location and language:

Aanmelden

: :


Nog geen wachtwoord?

Metagenics Belgium BVBA

Zoek product alfabetisch:

07-12-2010 - Metagenics investeert half miljoen euro in menginstallatie

Metagenics is een gevestigde waarde in de markt van voedingssupplementen op wetenschappelijke basis. We zijn wereldwijd actief, maar bedienen de volledige Europese markt (met inbegrip van het Midden-Oosten) vanuit onze vestiging Metagenics Europe in Oostende. Hier worden meer dan 800 verschillende voedingssupplementen lokaal geproduceerd.

 

Top van de markt


De jongste jaren kenden  we in Oostende een gestage groei met een omzetstijging van meer dan 10% per jaar, wat onder meer een belangrijke toename in tewerkstelling met zich meebracht – bijna dertig extra aanwervingen over de voorbije 2 jaar brengen het totaal vandaag op 109 medewerkers. In datzelfde kader gebeurt nu ook een belangrijke investering in de productiefaciliteiten, met de komst van een nieuwe menginstallatie.

“De menginstallatie is voor ons een belangrijke stap,” legt algemeen directeur Paul Coussement uit. “Omdat ze meer capaciteit heeft en het topniveau haalt op het vlak van mengkwaliteit, snelheid en reining,  en bovendien flexibel kan worden ingezet, stelt ze ons in staat om de productie verder op te drijven. Dat is nodig, omdat wij in België en in de andere Europese landen steeds verder doorstoten tot de top van de markt.”

 

Lokale verankering


Burgemeester Jean Vandecasteele vult aan : “Het is interessant voor Oostende en zijn bevolking, dat de productie volledig lokaal gebeurt. Het aantal personeelsleden stijgt rechtstreeks mee met de investeringen die Metagenics in de productieafdeling doorvoert. Bovendien zal Metagenics het komende jaar nog eens een twintigtal extra mensen zoeken, zowel arbeiders als bedienden. En laat ons niet vergeten dat de groei van Metagenics ook een gunstig effect heeft op de indirecte tewerkstelling. Daarom schenken wij vandaag bijzondere aandacht aan dit bedrijf, dat hiermee een van de belangrijkste groeipolen van lokale tewerkstelling is.”
 


 

Behalve de productiefaciliteiten beschikt Metagenics in Oostende over alle afdelingen om volledig autonoom te functioneren. Paul Coussement : “Alles is hier ter plaatse aanwezig. Van sales en marketing over productie en logistiek tot en met een volwaardige wetenschappelijke afdeling die aan Onderzoek & Ontwikkeling doet en instaat voor kwaliteitscontrole. Met de komst van de nieuwe menginstallatie wordt de lokale verankering verder verstevigd”.